CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasma amino acid response to single test meals in humans. III. Supplementary effect of dried skim milk and L-Met on a vegetable protein mixture

B Ljungqvist ; M Olsson ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Research in experimental medicine (0300-9130). Vol. 174 (1978), p. 29-40.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221857

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur