CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasma amino acid response to single test meals in humans. IV. Four low-cost protein supplements evaluated by chemical analysis, rat bioassay and plasma amino acid response

B Ljungqvist ; S-L Boström ; L-B Sjöberg ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Research in experimental medicine (0300-9130). Vol. 174 (1979), p. 111-119.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221856

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur