CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasma amino acid response to single test meals in humans. V. Ethiopian preschool children given low-cost protein supplements

B Ljungqvist ; K-B Björnesjö ; M Gebre-Medhin ; D Habte ; G Meeuwisse ; O Mellander ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Research in experimental medicine (0300-9130). Vol. 174 (1979), p. 121-130.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221855

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur