CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In vitro GABA transport in the neurohypophysis from rats with hereditary diabetes insipidus and after osmotic stimulation

Anders Hamberger ; A Norström ; Mats Sandberg ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Brain Research (0006-8993). Vol. 174 (1979), p. 341-344.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221852

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Neurokemi

Chalmers infrastruktur