CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-collagenous proteins of rat compact bone

Anders Linde ; Mats Jontell ; T Lundgren ; B Nilsson ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Biological Chemistry (0021-9258). Vol. 258 (1983), p. 1698-1705.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221851

 

Institutioner (Chalmers)

Medicinska institutionen (1900-1990)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi

Chalmers infrastruktur