CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Isolation and partial characterization of a polypeptide belonging to Apolipoprotein B from Low-Density Lipoproteins of human plasma

Sven-Olof Olofsson ; Kristina Bengtsson Boström ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Göran Bondjers
Biochemistry (0006-2960). Vol. 19 (1980), p. 1059-1064.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-03.
CPL Pubid: 221850

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi

Chalmers infrastruktur