CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Competitive Strategies for Logistics Companies in the E-Commerce Era

Ola Hultkrantz (Institutionen för transportteknik) ; Pehr-Ola Persson (Institutionen för transportteknik) ; Kenth Lumsden (Institutionen för transportteknik)
Paper presented at NOFOMA 2001, Reykjavik, 14-15 June, 2001. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2218

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur