CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Students’ and teachers’ perspectives in going from campus-based to web-based teaching

Christophe Demazière (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Klas Jareteg (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
Conference on Teaching and Learning (Konferens om Undervisning och Lärande – KUL2014) (2014)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-02.
CPL Pubid: 221785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Beräkningsfysik
Teknisk fysik
Lärande

Chalmers infrastruktur