CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Entrepreneurial Identity and Role Expectations in Nascent Entrepreneurship

Mats Lundqvist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Karen Williams Middleton (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE ) ; Pamela Nowell (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Industry & higher education (0950-4222). Vol. 29 (2015), 5, p. 327-344.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Entrepreneurship has been defined as an individual ↔ new value creation dialogic. To study how entrepreneurial identity evolves, this article, drawing from entrepreneurial learning theory, adds an entrepreneurial role expectations dialogic. Longitudinal evidence from nascent entrepreneurs working in venture teams around invention disclosures offers illustration of dialogics, including how they evolve over time to build entrepreneurial identity. In contrast to the theory of planned behavior, the findings suggest that becoming entrepreneurial does not primarily stem from intention but rather from interacting with new value creation and role expectations in an immediate team environment.

Nyckelord: becoming entrepreneurial; I↔NVC dialogic; nascent; role; identityDenna post skapades 2015-09-02. Senast ändrad 2015-11-29.
CPL Pubid: 221767

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur