CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of methods for optical mapping of nanoconfined DNA

Lena Nyberg (Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2015. ISBN: 978-91-7597-252-7.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: nanofluidics, DNA, single-molecule, optical mapping, fluorescence microscopy, YOYO-1, netropsin, competitive binding, plasmids, antibiotic resistanceDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-01.
CPL Pubid: 221671

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biologi och bioteknik, Kemisk biologi

Ämnesområden

Nanovetenskap och nanoteknik
Biofysikalisk kemi
Nanoteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2015-10-02
Tid: 09:00
Lokal: HB4-salen, Hörsalsvägen 12, Chalmers Tekniska Högskola
Opponent: Prof. Keith R. Fox, Centre for Biological Sciences, University of Southampton, Storbritannien

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 3933