CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

After a Decade of Action Research: Impactful Systems Improvement in Swedish Healthcare

Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Handbook of Action Research (2015)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-01. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 221669

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur