CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combining HC-SCR over Ag/Al2O3 and hydrogen generation over Rh/CeO2-ZrO2 using bio-fuels: an integrated system approach for real applications

Fredrik Gunnarsson (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi) ; Moa Z. Granlund ; Mattias Englund (Institutionen för kemi och kemiteknik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Jazaer Dawody ; Lars J. Pettersson ; Hanna Härelind (Kompetenscentrum katalys (KCK) ; Institutionen för kemi och kemiteknik, Teknisk ytkemi)
Applied Catalysis B: Environmental (0926-3373). Vol. 162 (2015), p. 583.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-01. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 221667