CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

E-commerce and Consequences for the Logistics Industry

Ola Hultkrantz (Institutionen för transportteknik) ; Kenth Lumsden (Institutionen för transportteknik)
published in proceedings Seminar on “The Impact of E-Commerce on Transport” Paris, 5-6/6 2001. (2001)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 2216

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för transportteknik (1965-2003)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur