CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy-Efficient Soft-Decision LDPC FEC for Long-Haul Optical Communication

Kevin Cushon (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Peter Andrekson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
41st European Conference on Optical Communication, ECOC 2015, Valencia, Spain, 27 September - 1 October 2015 (2015)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present forward error correction systems based on a low complexity LDPC decoding algorithm and randomly-structured LDPC codes. Simulation and ASIC synthesis results show throughput and net coding gain sufficient for long-haul applications, with greatly reduced energy consumption.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-09-01. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 221594

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)