CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gyrokinetic modelling of baseline H-mode JET plasmas with C Wall and ITER-like wall

Daniel Tegnered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Pär Strand (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Hans Nordman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; C. Giroud ; Hyun-Tae Kim ; G.P. Maddison ; M. Romanelli ; G. Szepesi
42nd EPS Conference on Plasma Physics 22 - 26 June 2015, Lisbon Vol. 39E (2015),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-31. Senast ändrad 2016-09-26.
CPL Pubid: 221528

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur