CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gyrokinetic modelling of baseline H-mode JET plasmas with C Wall and ITER-like wall

Daniel Tegnered (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Pär Strand (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; Hans Nordman (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi) ; C. Giroud ; Hyun-Tae Kim ; G.P. Maddison ; M. Romanelli ; G. Szepesi
42nd European Physical Society Conference on Plasma Physics, 2015, Lisbon (2015)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-31. Senast ändrad 2015-08-31.
CPL Pubid: 221524

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Plasmafysik och fusionsenergi (2013-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fusion

Chalmers infrastruktur