CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electrical and mechanical properties of melamine-formaldehyde-based laminates with shungite filler

Björn Voigt (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; Douglas McQueen ; Michaela Peliskova ; Natalia Rozhkova
Polymer Composites Vol. 26 (2005), p. 552-562.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: polymers, thermosets, electrical properties, mechanical properties, composites, fillersDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 22152

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer (2005-2017)

Ämnesområden

Funktionella material

Chalmers infrastruktur