CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Heat Transfer Study in an Intermediate Turbine Duct

Borja M. Rojo Perez (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Martin Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Maxim Golubev (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
49TH AIAA/ASME/SAE/ASEE JOINT PROPULSION CONFERENCE (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2015-08-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 221484

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Aerothermal Study of Intermediate Turbine Ducts


Aerothermal Experimental Investigation of LPT-OGVs