CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det energieffektiva kylbatteriet

Caroline Haglund ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
1:a eff-Sys-dagen p. 6. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: display cabinet, cooling-coil, brine, modelling, energy, efficiency, pressure drop, heat transfer, finned-tube heat exchangerDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22146

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur