CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Review: Measuring Construction: Prices, Output and Productivity

Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Construction Economics and Building (2204-9029). Vol. 15 (2015), 3, p. 98-99.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: productivity, construction industryDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-31. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 221457

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Byggproduktion
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur