CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Är villavärmepumpen en miljöriktig lösning?

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
1:a eff-Sys-dagen (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: heat pump, environment, global warming, ozone depletion, interaction, CO2, NOx, CH4, CFC, HCFC, HFC, LCA, LCI, pellet, wood, district heating



Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22144

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur