CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värmepumpen - Miljöbov eller miljöräddare

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Kylspaning (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: heat pump, environment, electricity generation, LCA, emissions, energy efficiencyDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22142

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur