CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimerad styrning av avfrostning

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
ESO Workshop on frosting - defrosting (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: defrost, control, optimization, finned tube heat exchanger, air-coilDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22140

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur