CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The logistical consequences of e-commerce for spare-part distribution

Ola Hultkrantz (Institutionen för logistik och transport)
Stella workshop, Washington DC, USA, 2004. (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 2214

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för logistik och transport (2002-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur