CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kylmaskiner och värmepumpar - Rätt prestanda?

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Kyltekniska Föreningens Möte (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: heat pump, refrigeration system, field test, method, external, internal, NTVVS, COP, performance, capacity, guaranteeDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22139

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur