CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kyldisken - viktig för livsmedelskvalitet och energianvändning

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Företagskatalogen 2002 med information om studieinriktningar på Cahlmers väg & vatten-sektion (2002)
[Artikel, övrig]

Nyckelord: energy, display cabinet, food qualityDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22138

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur