CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sorghum in a mixed diet for preschool children. 1. Good acceptability with and without simple reduction of dietary bulk

Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Bo Fredrikzon ; Belainesh Gebre-Hiwot ; W Taddesse
Journal of Tropical Pediatrics (0142-6338). Vol. 33 (1987), p. 181-185.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221350

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur