CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Breast milk composition in Ethiopian and Swedish mothers. III. Amino acids and other nitrogenous substances

Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Mehari Gebre-Medhin ; Björn Ljungqvist ; Monica Olsson
American Journal of Clinical Nutrition (0002-9165). Vol. 30 (1977), p. 499-507.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221348

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Medicinska institutionen (1900-1990)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Näringslära

Chalmers infrastruktur