CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inhibited growth of common enteropathogenic bacteria in lactic-fermented cereal gruels

Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Eva Sjögren ; Wilbald S.M. Lorri (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Mari Svennerholm ; Bertil Kaijser
World Journal of Microbiology & Biotechnology (0959-3993). Vol. 8 (1992), p. 601-606.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221343

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi (1991-2005)
Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för medicinsk mikrobiologi och immunologi (1991-2005)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur