CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lactic fermentation of non-tannin and high-tannin cereals: Effects on in vitro estimation of iron availability and phytate hydrolysis

Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Wilbald S.M. Lorri (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ann-Sofie Sandberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of Food Science (0022-1147). Vol. 58 (1993), 2, p. 408-412.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27. Senast ändrad 2015-08-27.
CPL Pubid: 221341

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur