CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Byggnaders tekniska funktion - Funktionsbeständighet för installationstekniska system

Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002.
[Bok]

Nyckelord: long-term operation, functional durability, building service


kompendium VBF 045:2Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22134

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur