CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An overview on the use of fermented foods for child feeding in Tanzania

Wilbald S.M. Lorri (Institutionen för livsmedelsvetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Ecology of Food and Nutrition (0367-0244). Vol. 34 (1995), p. 65-81.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221339

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur