CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of oxygen flourescent light on the quality of orange juice during storage at 8oC

Olga Solomon (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Food Chemistry (0308-8146). Vol. 53 (1995), p. 363-368.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221338

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur