CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Preparation of weaning foods with high nutrient density using flour of germinated cereals

Alex Mosha (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Food and Nutrition Bulletin (0379-5721). Vol. 5 (1983), 2, p. 10-14.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221335

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur