CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

pH and acidity in lactic-fermenting cereal gruels: Effects on viability of enteropathogenic micro-organisms

Rose Kingamkono (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Eva Sjögren ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Bertil Kaijser
World Journal of Microbiology & Biotechnology (0959-3993). Vol. 10 (1994), p. 664-669.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221330

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur