CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inhibition of enterotoxin production by, and growth of enteropathogens in a lactic acid-fermenting cereal gruel

Rose Kingamkono (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Eva Sjögren ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
World Journal of Microbiology & Biotechnology (0959-3993). Vol. 14 (1998), p. 661-667.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221329

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur