CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low dietary iron is a major cause of anemia: A nutrition survey in the Lindi District of Tanzania

Simon Tatala (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; B Mduma
American Journal of Clinical Nutrition (0002-9165). Vol. 68 (1998), p. 171-178.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221328

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur