CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Enteropathogenic bacteria in faecal swabs of young children fed on lactic acid-fermented cereal gruels

Rose Kingamkono (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Eva Sjögren ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Epidemiology and Infection (0950-2688). Vol. 122 (1999), p. 23-32.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221326

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk bakteriologi (1991-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik
Klinisk bakteriologi

Chalmers infrastruktur