CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Detection and 3-D positioning of small defects using 3-D point reconstruction, tracking, and the radiographic magnification technique

Erik Lindgren (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
NDT & E international (0963-8695). Vol. 76 (2015), p. 1-8.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In this paper the capability of a 3-D point reconstruction algorithm based on multiple hypothesis tracking is experimentally explored on a setup consisting of a microfocus X-ray source and a digital detector array. The algorithm is verified to detect and 3-D position steel particles with diameters 0.16–0.26 mm radiographed behind 4.7 mm Inconel 718 at two to ten times magnification. At ten times magnification the algorithm is verified to detect and 3-D position with an average error of 0.1 mm pore defects with diameters 0.05–0.25 mm in 4.7 mm thick titanium alloy laser welds.

Nyckelord: Radiography, Nondestructive evaluation, Image analysis, Multiple hypothesis trackerDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27. Senast ändrad 2015-12-04.
CPL Pubid: 221325

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Konstruktionsteknik
Övrig teknisk materialvetenskap

Chalmers infrastruktur