CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In vitro accessibility of carotenes from green leafy vegetables cooked with sunflower oil or red palm oil

Ellen Hedrén (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Generose Ishengoma Mulokozi (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
International Journal of Food Sciences and Nutrition (0963-7486). Vol. 53 (2002), p. 445-453.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221322

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur