CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of carotenoid accessibility from carrots determined by an in vitro digestion method

Ellen Hedrén (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; V Diaz ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
European Journal of Clinical Nutrition (0954-3007). Vol. 56 (2002), p. 425-430.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221321

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur