CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of grain pre-treatment on different extractable phenolic groups in cereals and legumes commonly consumed in Tanzania

Elifatio Towo (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap)
Journal of the Science of Food and Agriculture (0022-5142). Vol. 83 (2003), p. 980-986.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221320

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan teknik
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur