CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Small Particles Containing Phthalic Esters in the Indoor Environment - A Pilot Study

Carl-Gustav Bornehag ; Lars Cedheim ; Linda Hägerhed ; Björn Lundgren (Institutionen för installationsteknik) ; Lars Rosell
Proceedings of the Indoor Air 2002 Conference (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22132

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur