CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plasma levels of retinol, carotenoids and tocopherols in relation to dietary pattern among pregnant Tanzanian women

Generose Ishengoma Mulokozi (Institutionen för kemi och biovetenskap) ; G Lietz ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; JKL Mugyabuso ; CJK Henry ; AM Tomkins
International Journal for Vitamin and Nutrition Research (0300-9831). Vol. 73 (2003), p. 323-333.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221318

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)
Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan teknik
Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur