CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Phenolic compounds, phytate, citric acid and the in vitro iron accessibility of cowpeas, mung beans and four varieties of kidney beans

Elifatio Towo (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; A Kamala
African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development (1684-5358). Vol. 3 (2003), p. 53-59.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221316

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur