CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Risk factors for anaemia in schoolchildren in Tanga Region, Tanzania

Simon Tatala (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; CM Kihamia ; LH Kyungu ; Ulf Svanberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Tanzania Journal of Health Research Vol. 10 (2008), 4, p. 189-202.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-27.
CPL Pubid: 221311

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Annan kemi
Livsmedelsteknik
Näringslära

Chalmers infrastruktur