CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Den energieffektiva kyldisken

Monica Axell (Institutionen för installationsteknik ; Extern) ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
1:a eff-Sys-dagen p. 7. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: display cabinet, air curtain, modelling, energy, air flowDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22131

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur