CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Climatic influence on display cabinet performance

Monica Axell (Institutionen för installationsteknik ; Extern) ; Per Fahlén (Institutionen för installationsteknik)
IIR Commission D1/B1 Supermarket refrigeration (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: display cabinet, air curtain, energy efficiencyDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 22130

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för installationsteknik (1992-2004)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur