CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Economic Dynamics of Modern Biotechnology, Edward Elgar, Cheltenham.

Maureen McKelvey (Institutionen för industriell organisation och ekonomi) ; Annika Rickne ; Jens Laage-Hellman (Institutionen för industriell marknadsföring)
(2004)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 2213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)
Institutionen för industriell marknadsföring (1992-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur