CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of traditional open sun-drying and solar cabinet drying on carotene content and vitamin A activity of green leafy vegetables

Ulf Svanberg (Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap) ; Generose Ishengoma Mulokozi (Institutionen för kemi och biovetenskap)
Plant foods for human nutrition (0921-9668). Vol. 58 (2003), 3, p. 1-15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2015-08-26.
CPL Pubid: 221242

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi och biovetenskap, Livsmedelsvetenskap (1900-2004)
Institutionen för kemi och biovetenskap (1900-2005)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur